Zasady przyjęć

Przyjmowanie uczniów do poszczególnych szkół w Zespole Szkół Specjalnych w Kraśniku odbywa się w oparciu o dokumentację:

Szkoła Podstawowa

- orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- podanie rodziców do organu prowadzącego,
- skierowanie organu prowadzącego,
- odpis arkusza ocen,
- karta zdrowia,
- fotografia do legitymacji szkolnej.


Szkoła Przysposabiająca do Pracy
- orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- podanie rodziców do organu prowadzącego,
- skierowanie organu prowadzącego,
- świadectwo ukończenia gimnazjum,
- karta zdrowia,
- fotografia do legitymacji szkolnej.

Zespół rewalidacyjno – wychowawczy
- orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- podanie rodziców do organu prowadzącego,
- skierowanie organu prowadzącego,
- karta zdrowia,
- fotografia do legitymacji szkolnej.

Opublikowano: 29 kwietnia 2016 09:41

Kategoria: Oferta szkoły

Wyświetleń: 887

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Kraśniku

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony